En Uygun Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Biletleri | Atlasglobal Havayolları
Giriş Yap
TR

Asistans, İletişim ve Hasar

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinde Yapılması Gerekenler

 • Tazminata sebep olan olay vukuu bulduktan sonra bizi 0216 6817544 numaralı telefondan arayarak ihbarda bulunabilir ve dosyanızın durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 • 5549 Sayılı Kanun ve 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik gereği Sigortacılık işlemlerinde kimlik/adres/işlem tespitine yönelik yükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile menfaattara, lehdara ve/veya ödeme yapılan tarafa ait zorunlu olarak alınması gereken bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması talep edilecektir. İlgili form dosyanın neticelendirilmesi aşamasında tarafınıza ulaştırılacaktır.
 • Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeligimiz mevcut olup, www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
 • Tazminatınız havale yolu ile hesabınıza yatırılacağından tazminat makbuzunun üzerine banka adı, şube adı, Iban numaranızı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız
 • Tazminat talebinizin değerlendirilmesi için gerekli olan evrakları en kısa sürede tarafımıza iletiniz.
 • Tazminat ödemeleriniz için, “Tazminat Beyan Formu”nda yer alan banka bilgileri alanını doldurunuz. 5.000 TL üzerinde yapılacak ödemeler için, dosya yetkilinizin tarafınıza ileteceği “tazminat makbuzu ve ibranamesi”nin doldurulması gerekmektedir.
 • Faks ile göndermek istediğiniz evrakın üzerine dosya numarası ve alıcının ismini yazarak 0216 575 97 77 numaralı faks’ a gönderiniz ve alındığını teyit ediniz.
 • Tazminatın sigortalı dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra”ya yetkili bir vekaletname almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın başka bir şahıs tarafından tahsili mümkün olamamaktadır.
 • Tazminatı alacak taraf Şirket ise “tazminat makbuzu ve ibranamesi”, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanmalı ayrıca şirket imza sirküleri,ticari sicil kaydı ve vergi levhası fotokopisinin de mutlaka ibraz edilmelidir.
 • Tazminat talebiniz, poliçenizin Genel ve Özel Şartları dahilinde, tüm evraklarınızın dosyaya intikalini müteakip en kısa süre içerisinde sonuçlanacaktır.
 • Teminatlarınızın, poliçeniz üzerinde belirtilen kapsam ve limitler ile sınırlı olduğunu belirtmek isteriz.
 • Acil tıbbi nakil teminatının kullanılabilmesi için öncelikle 0 212 318 08 72 veya 0 850 488 04 72 numaralı telefonlardan Gulf Sigorta Asistans Servisinin aranması ve Gulf Sigorta A.Ş.’den onay alınması gerekmektedir.
 • Sigorta şirketiniz yada acentenize iletmiş olduğunuz cep telefonuna ve/veya e-mail adresine ve/veya ev ve/veya iş adresinize hasar dosyanız ile ilgili bilgi mesajları/yazıları gönderilecektir. Bu mesajları/yazıları istemiyorsanız iletisim@gulfsigorta.com.tradresine e-mail ile bildiriniz.

Önemli Notlar

 1. Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın miktar ve oluş şekline göre extra evraklar talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde hasarın sigorta şirketi tarafından kabulü manasına gelmemektedir. Belirtilen hasar evraklarının, özellikle tazminata esas olacak ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ibrazı hiçbir şekilde hasar tazminatının Sigorta Şirketi tarafından ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez. Sigortalı rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeye ve zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü olup, sigortacı ancak sözkonusu belgelerin ibrazı ve akabinde yapılacak değerlendirmeye istinaden poliçe şartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir.
 2. T.T.K - MADDE 1446 gereğince;

(1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir.

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

Lütfen hasar evraklarınızı aşağıdaki adreslerden size en yakın olanına iletiniz.

Kişisel Bilgi Paylaşımı:

Şirketimiz ilgili mevzuat gereği çeşitli resmi ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sigortalıları hakkında gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır. Ayrıca sigortalı bilgileri Şirketimiz tarafından işbu bilgilerin işlenmesi için ya da operasyonel veya istatiki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve grup şirketleriyle paylaşılmaktadır. Şirketimizin bu bilgi paylaşımından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

E-Fatura

14.12.2012 tarihinde 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “421 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca şirketimiz elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olmuş bulunmaktadır. Sigortalı tüzel kişiliklerin tazminat bedeli için KDV talebi söz konusu ise önceden hasar dosya sorumlusundan bilgi almak sureti ile şirketimiz adına elektronik yansıtma faturası göndermesi mümkündür.

İletişim

Ticaret Ünvanı: GULF SİGORTA A.Ş. Ticaret sicil No : 857584

Sicile Kayıtlı Olduğu Yer: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER

Vergi Numarası: 871 052 3623

Şirket Merkezi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park Cessas Plaza Ümraniye / İSTANBUL 34768

Web Adresi: www.Gulfsigorta.com.tr

Müşteri İletişim Merkezi: 444 12 44

Telefon: 0216 400 2 400

Faks: 0216 400 2 400

Seyahat Sigortası ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağıdaki ilgili birimler ile irtibata geçebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Genel Bilgi için

Seyahat Sigortası ile ilgili sorularınızda aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

Gulf Sigorta A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No:4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park
Cessas Plaza Ümraniye P.K: 34768
İstanbul, Türkiye

İletişim Numaraları:
Seyahat Sigortaları Müşteri Hizmetleri: +90 216 681 7544
Ya da e-posta: atlasglobalseyahat@gulfsigorta.com.tr

Asistans / Hasar Bildirimi için

Asistans hizmetinden faydalanmak yada hasar bildiriminde bulunmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Numaraları:
Seyahat Sigortaları Müşteri Hizmetleri: +90 216 681 7544
Ya da e-posta: atlasglobalseyahat@gulfsigorta.com.tr

Hasar için gerekli evraklar, hasar beyan formu ile birlikte Hasar sayfasından görüntülenebilir.