Acente Bilgilendirme

Değerli Acentemiz,

 

Atlasglobal olarak sizlerin memnuniyetini önemsiyoruz. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamanız için hazırladığımız bu dokümanda yer alan kurallara uygun olarak hareket etmeniz işlemlerinizin sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak ve ADM kaynaklı iş yükünüzü ve maliyetinizi azaltacaktır. Bu nedenle, bu dokümanı dikkatlice incelemenizi ve burada bahsedilen kurallara uymanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

 

Atlasglobal

 

A.          GENEL KURALLAR:

1.           Minimum ADM Tutarı:

Atlasglobal, tespit ettiği uygunsuzlukların tümü için ADM düzenleyebilir veya bu uygunsuzluklar için, konu ve acente bazında alt sınır belirleyebilir. Aynı dönemde, aynı acentenin aynı konuda tespit edilen uygunsuzlukları birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir.

2.           İşlem Bedeli:

Atlasglobal, tespit ettiği geçerli ADM’ler için işlem bedeli alabilir. İşlem bedeli seviyeleri ve bu konu ile ilgili diğer kurallar uygulama öncesinde acentelere bildirilir. İşlem bedeli ADM tutarına eklenir.

3.           ADM düzenleme süreleri:

ADM düzenlenirken IATA tarafından belirlenmiş süreler dikkate alınır. Atlasglobal gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir süre kısıtı olmaksızın ADM düzenleyebilir.

4.           İtirazlar ve ihtilafların çözümlenmesi:

 1. Acenteler, düzenlenen ADM’lere satışın raporlandığı kanal üzerinden itiraz edebilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Atlasglobal tarafından belirlenen başka şekillerde itiraz yapılabilir.
 2. Atlasglobal tarafından düzenlenen ADM’lere en geç 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 3. İtiraza konu işlem ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar itiraz eklenmelidir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan itirazlar reddedilir.

5.           Sahtecilik ve Suistimal durumları:

Atlasglobal, rezervasyon ve biletleme sistemlerinin açıklarını kullanarak veya başka şekillerde gerçekleştirilmiş suistimal vakalarında veya sahtecilik durumlarında bahse konu işlemi gerçekleştiren acenteye ceza uygulayabilir. Bu cezaların ne şekilde uygulanacağı acentelere uygulama öncesinde bildirilir.

B.          SATIŞ İŞLEMLERİ:

Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, hiç kullanılmamış biletler ilk düzenleme tarihi itibariyle; kısmen kullanılmış biletler ilk uçuş tarihinden itibaren,1 yıl geçerlidir.

Bilet düzenlenirken, Atlasglobal ve düzenleyici otoriteler tarafından kurallara uygun işlem gerçekleştirilmelidir. İşlem gerçekleştirilirken aşağıdaki konular da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü kurala uygun işlem yapılmasına dikkat edilmelidir.

 1. Ücret ve ücret farkı hesaplamaları
 2. Rezervasyon sınıfı-Farebasis tutarlılığı
 3. Day/time kuralı
 4. Advance Purchase (AP) /Advance Ticketing (AT) kuralı
 5. Min./Max. Stay kuralı
 6. Seasonality, travel restriction, block-out ve flight application kuralları
 7. Stopover kısıtlamaları
 8. Diğer kurallar ve kısıtlamalar

C.          EXCHANGE/REISSUE İŞLEMLERİ:

Bilet üzerinde değişiklik ihtiyacı olduğunda, öncelikle biletin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrolün ardından, biletin kullanım durumuna göre varsa ücret farkları ve cezalar (yetişkin-çocuk-bebek vs.) hesaplanmalı ve bu cezalar uygun şekilde tahsil edilmelidir. Tahsilata ilişkin doküman bilgisi bilet üzerine işlenmelidir.

Exchange/Reissue işleminde bilet ücret farkı, reissue ve exchange işleminin yapıldığı günün kuru ile işlem yapılan ülkenin mahallî para birimine çevrilir.

Konfirme rezervasyonu ve düzenlenmiş bir bileti olan yolcu, uçuşa check-in saatinin bitimine kadar gelmediği takdirde, havayolu tarafından no show yolcu olarak dikkate alınır. Yolcu, Atlasglobal biletinde bulunan devamı olan uçuşları iptal etme hakkına sahiptir. Yolcunun değişiklik veya iade talebi olduğu takdirde, ücret kurallarında yazan no show cezasının tahsil edilmesi gerekmektedir.

GDS Sistemleri’nde gerçekleştirilen ve ceza tahsil edilmesi gereken tüm exchange/reissue işlemlerinde, ceza tutarı CP vergi koduyla tahsil edilmelidir.

D.          İADE İŞLEMLERİ:

İade işlemine başlanmadan önce biletin geçerliliği ve daha önce kullanılıp kullanmadığı mutlaka sorgulanmalıdır.

İade durumlarında, iade edilecek ücretin ve (varsa) vergilerin hesaplaması kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İade ile ilgili cezalar tahsil edilmelidir. Eğer komisyon ödenmiş ise bu komisyon tutarları da geri alınmalıdır.

Ayrıca iade işlemleri yapılırken ödeme tipine de dikkat edilmeli; Iata kuralı gereği hangi ödeme tipi ile tahsilat yapılmış ise aynı ödeme şekli ile iade yapılmalıdır(CC ise CC; Nakit ise Nakit).

 

E.          KOMİSYONLAR:

Komisyon uygulamasının olduğu durumlarda komisyon hesaplaması anlaşmaya uygun şekilde yapılmalıdır. Komisyon hesaplanırken istisnalar dikkate alınmalıdır. Biletin iade edilmesi halinde komisyonlar da eksiksiz olarak iade edilmelidir.

F.           İNDİRİMLER VE BELGELİ İŞLEMLER:

İşlemin bir belgeye istinaden gerçekleştirilmesi durumunda (öğrenci indirimi gibi) Iata kuralı gereği bahse konu belgelerin 2 yıl saklanması gerekmektedir.

Atlasglobal gerek gördüğü durumlarda bu belgeleri sizden talep edebilir. Belgesiz işlem yapılması, sahte belge ile işlem yapılması veya belgelerin muhafaza edilmemesi durumunda yasal haklar saklı kalmak kaydı ile oluşan şirket zararı ve suistimal cezası tarafınıza yansıtılır.

G.          HATALI REZERVASYONLAR:

1.           Aktif olmayan ve Yedek Uçuşlar

PNR’da bulunan iptal ve yedekte bırakılmış, HX,UN,UC,NO,HN statüsündeki segmentlerin PNR’dan çıkarılması gerekmektedir. Bu işlemler uçuştan en az 48 saat önce yapılmalıdır.

2.           Mükerrer Rezervasyonlar

Bir yolcunun aynı uçuş numarasında, aynı gün içinde farklı uçuş numaralarında, ayrı günlerde aynı/farklı uçuş numaralarında veya çıkış ve varış havalimanlarına yakın başka havalimanına birden fazla rezervasyonu olduğunda bu durum, Atlasglobal tarafından mükerrer rezervasyon olarak değerlendirilir. Mükerrer rezervasyon görüldüğü takdirde havayolu, biletleme opsiyonundan daha önce tarih ve saatte biletlenmemiş rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir.

3.           Spekülatif, Sahte ve Test Rezervasyonlar

Dikkat çekici iptal oranları olan, gerçek dışı bağlantılar ve seyahat planları içeren, test maksatlı veya uçakta yer tutmayı amaçlayan, sahte ve ünlü isimlere adına yapılmış veya rezervasyon ve biletlemeye dönüşmemiş rezervasyonlar, Atlasglobal tarafından spekülatif, sahte, test rezervasyonu olarak değerlendirilir. Atlasglobal bu rezervasyonları havayolu biletleme opsiyonundan daha önceki bir tarih ve saatte iptal etme hakkına sahiptir.

4.           Pasif Segment:

Atlasglobal, GDS üzerinden pasif segment kabul etmemektedir. Tüm pasif segment içeren grup rezervasyonlarınız Atlasglobal tarafından iptal edilecektir.

GDS üzerinden grup rezervasyonlarınızı group@atlasglb.com e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.

H.          DİĞER KONULAR:

1.           Involuntary Durumlar/Tarife değişiklikleri:

Tarife değişikliği veya involuntary durumlarda ilgili otoriteler ve Atlasglobal tarafından konulan kurallar geçerlidir. Bu başlıklar altında yer almayan durumlarda gerçekleştirilen işlemlerde veya bu kuralların ihlal edilmesi halinde ADM düzenlenecektir.

Bu kapsamda yapılan işlemler uçuşu takip eden 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Involuntary işlem yapılması durumunda PNR’a/bilete ilgili girişler yapılmalıdır (Invol vb).

2.           İsim Değişiklikleri:

İsim değişikliği /düzeltmesi 3 harfe kadar ve biletleme gerçekleşmeden önce yapılabilir. İsim değişikliğinin usulsüz kullanımı tespit edildiği durumlarda usulsüz işlem cezası uygulanır.

3.           Void İşlemleri:

Void işlemlerinin usulsüz kullanımı ile yer tutulması ve benzeri haksız menfaat temin edildiğinin tespit edildiği durumlarda usulsüz işlem cezası uygulanır.

4.           Kupon statüleri:

İade veya reissue işlemine başlamadan önce, elektronik biletin statüsü kontrol edilerek işleme başlanmalıdır. Flown (uçulmuş)” veya “checked-in” statüsündeki biletlerde statüleri dikkate almadan değişiklik / iade / işlemi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenecektir.

5.           Tur/Waiver kodları:

İşlemin yapılabilmesi için tur/waive koduna ihtiyaç duyulması halinde geçerli bir kod kullanılmalı ve bu kod bilet üzerinde mutlaka gösterilmelidir. Aksi durumda taraflar için gereksiz iş yükü oluşacaktır. Atlasglobal bu durumların önlenmesine yönelik olarak tarafınıza ADM düzenleyebilir.

Atlasglobal tarafından kabul edilmeyen, geçersiz, sahte kodlarla işlem yapılması durumunda ADM’ye ek olarak sahtecilik cezası da uygulanır.

I.            REFERANSLAR VE İLETİŞİM:

1.           Referanslar:

 1. IATA Resolution 818g
 2. IATA Resolution 824
 3. IATA Resolution 850m
 4. Iata ve diğer otoriteler tarafından konulan kurallar

2.           İletişim:

ADM politikası ve acenteniz için düzenlenmiş ADM’lerle ilgili acentenizin bağlı bulunduğu satış ofisiniz ile iletişime geçebilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

fareaudit@atlasglb.com

3.           Değişiklik Hakkı:

ADM politikamızda ülke/pazar bazlı bazı farklılıklar olabilir. Atlasglobal bu dokümanda istediği şekilde değişiklik yapabilir.

0850 222 00 00 0850 222 00 00Blog