UÇUŞ ARA

Acente Bilgilendirme

Değerli Acentemiz,

Atlasglobal olarak sizlerin memnuniyetini önemsiyoruz. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamanız için hazırladığımız bu dokümanda yer alan kurallara uygun olarak hareket etmeniz işlemlerinizin sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak ve ADM kaynaklı iş yükünüzü ve maliyetinizi azaltacaktır. Bu nedenle, bu dokümanı dikkatlice incelemenizi ve burada bahsedilen kurallara uymanızı tavsiye ederiz. 

Saygılarımızla,

Atlasglobal 

 

GENEL BİLGİLENDİRMELER: 

15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle, aktarmalı seyahat edecek yolcuların uçuşları tek bilette bulunmaması durumunda, checkin ve bagaj bağlama işlemleri ilgili  biletüzerinde bulunan varış noktasına kadar yapılacaktır. Ara noktada bagaj teslim alınıp diğer bilet  üzerindebulunan uçuşun check-in işlemleri için yeniden ilgili havayoluna müracaat edilmesi gerekmektedir. Bagajların son noktaya kadar check-in yapılabilmesi için tüm uçuşların tek bilet üzerinde bulunması gerekmektedir. 

 

ADM POLİTİKASI GENEL KURALLAR:

Minimum ADM Tutarı: 

Atlasglobal, tespit ettiği uygunsuzlukların tümü için ADM düzenleyebilir veya bu uygunsuzluklar için, konu ve acente bazında alt sınır belirleyebilir. Aynı dönemde, aynı acentenin aynı konuda tespit edilen uygunsuzlukları birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir. 

 

İşlem Bedeli: 

Atlasglobal, tespit ettiği geçerli ADM’leriçin işlem bedeli alabilir. İşlem bedeli seviyeleri ve bu konu ile ilgili diğer kurallar uygulama öncesinde acentelere bildirilir. İşlem bedeli ADM tutarına eklenir. 

 

ADM düzenleme süreleri: 

ADM düzenlenirken IATA tarafından belirlenmiş süreler dikkate alınır. Atlasglobal gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir süre kısıtı olmaksızın ADM düzenleyebilir. 

 

İtirazlar ve ihtilafların çözümlenmesi:

 • Acenteler, düzenlenen ADM’leresatışın raporlandığı kanal üzerinden itiraz edebilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Atlasglobal tarafından belirlenen başka şekillerde itiraz yapılabilir. 
 • Atlasglobal tarafından düzenlenen ADM’lereen geç 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 
 • İtiraza konu işlem ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar itiraz eklenmelidir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan itirazlar reddedilir.

 

Sahtecilik ve Suistimaldurumları: 

Atlasglobal, rezervasyon ve biletleme sistemlerinin açıklarını kullanarak veya başka şekillerde gerçekleştirilmiş suistimalvakalarında veya sahtecilik durumlarında bahse konu işlemi gerçekleştiren acenteye ceza uygulayabilir. Bu cezaların ne şekilde uygulanacağı acentelere uygulama öncesinde bildirilir. 

 

SATIŞ İŞLEMLERİ: 

Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, hiç kullanılmamış biletler ilk düzenleme tarihi itibariyle; kısmen kullanılmış biletler ilk uçuş tarihinden itibaren,1 yıl geçerlidir. 

Bilet düzenlenirken, Atlasglobal ve düzenleyici otoriteler tarafından kurallara uygun işlem gerçekleştirilmelidir. İşlem gerçekleştirilirken aşağıdaki konular da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü kurala uygun işlem yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 • Ücret ve ücret farkı hesaplamaları 
 • Rezervasyon sınıfı-Farebasistutarlılığı 
 • Day/time kuralı 
 • AdvancePurchase(AP) /AdvanceTicketing(AT) kuralı 
 • Min./Max. Staykuralı 
 • Seasonality, travelrestriction, block-outve flightapplicationkuralları 
 • Stopoverkısıtlamaları 
 • Diğer kurallar ve kısıtlamalar 

 

EXCHANGE/REISSUE İŞLEMLERİ: 

Bilet üzerinde değişiklik ihtiyacı olduğunda, öncelikle biletin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrolün ardından, biletin kullanım durumuna göre varsa ücret farkları ve cezalar (yetişkin-çocuk-bebek vs.) hesaplanmalı ve bu cezalar uygun şekilde tahsil edilmelidir. Tahsilata ilişkin doküman bilgisi bilet üzerine işlenmelidir. 

Exchange/Reissueişleminde bilet ücret farkı, reissueve exchangeişleminin yapıldığı günün kuru ile işlem yapılan ülkenin mahallî para birimine çevrilir. 

Konfirme rezervasyonu ve düzenlenmiş bir bileti olan yolcu, uçuşa check-in saatinin bitimine kadar gelmediği takdirde, havayolu tarafından noshowyolcu olarak dikkate alınır. Yolcu, Atlasglobal biletinde bulunan devamı olan uçuşları iptal etme hakkına sahiptir. Yolcunun değişiklik veya iade talebi olduğu takdirde, ücret kurallarında yazan noshowcezasının tahsil edilmesi gerekmektedir. 

GDS Sistemleri’nde gerçekleştirilen ve ceza tahsil edilmesi gereken tüm exchange/reissueişlemlerinde, ceza tutarı CP vergi koduyla tahsil edilmelidir. 

 

İADE İŞLEMLERİ: 

İade işlemi son bir yıl içinde düzenlenmiş biletler için mümkündür. Üzerinde reissue/exchangeişlemi yapılmış iadesinde orijinal biletin ücret kuralları dikkate alınır.    

İade işlemine başlanmadan önce biletin geçerliliği ve kupon statüleri kontrol edilmelidir. 

İade durumlarında, iade edilecek ücretin ve (varsa) vergilerin hesaplaması kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

İade ile ilgili ceza tutarı, ek olarak varsa noshowceza tutarı tahsil edilmelidir. Eğer komisyon ödenmiş ise bu komisyon tutarları da geri alınmalıdır. 

İade işlemlerinde her durumda en kısıtlı olan ücret notuna göre işlem yapılmalıdır. 

 

İade cezasının iade tutarından yüksek olması durumun aradaki fark vergilerden mahsup edilir. Vergi tutarı da cezayı karşılamaya yetmiyorsa yolcuya hiç iade yapılmaz. 

 

Ölüm nedeniyle yapılan iadelerde ölüm belgesinin saklanması ve talep edildiğinde havayoluna iletilmesi zorunludur. 

İade işlemlerinde biletin iadesi ile rezervasyonun iptali aynı anda yapılmalıdır. Rezervasyonun iptal edilmediği durumlarda etkin olan her bir PNR için ADM düzenlenecektir. 

 

İade ve değişiklik işlemlerinin bilet üzerinde yer alan ilk uçuş tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumlarda noshowkurallarına göre işlem yapılacak ve uygunsuzluk tespit edilen durumlar için ADM düzenlenecektir. 

İade işlemleri yapılırken ödeme tipine de dikkat edilmeli; Iata kuralı gereği hangi ödeme tipi ile tahsilat yapılmış ise aynı ödeme şekli ile iade yapılmalıdır(CC ise CC; Nakit ise Nakit). 

 

İadeye İzin Vermeyen (Nonrefundable) Biletlerde Vergi İadesi:

Bilet ücret kuralları gereği iadeye izin vermeyen (nonrefundable) biletlerde, vergi iadesi direkt olarak yolcuya veya kurumsal müşterilerde ilgili kuruma yapılmalıdır. 

 

Direkt satış kanalları üzerinden yapılan satışlarda, seyahat acentesinin yolcuyu Atlasglobal’eyönlendirmesi gerekmektedir. 

İade talebi manualrefund@atlasglb.com adresine iletilmelidir. İade taleplerinde yolcunun rezervasyon kayıt numarası veya bilet numarası, nüfus cüzdanı kopyası, geçerli bir cep telefonunu ve e-mail adresi yer almalıdır. 

 

Kredi kartı ile yapılmış satışlarda iade, rezervasyonda bulunan kredi kartına yapılacaktır. Nakit ödemeli satışlarda yolcunun IBAN numara detaylarını iletmesi gerekmektedir. İade tutarı yolcunun iletmiş olduğu IBAN numarasına yapılacaktır. 

 

GDS satış kanalları üzerinden yapılan iade işlemlerinde Atlasglobal, gerekli gördüğü durumlarda acenteden iadenin yolcuya yapıldığına dair belge isteyebilir veya yolcu ile iletişime geçerek iadeyi teyit edebilir. Bu durumlarda acente istenilen bilgi ve belgeleri Atlasglobal’eiletmekle yükümlüdür. İade işlemlerinin suiistimal edildiği, iadenin yolcuya yapıldığının belgelenemediği veya teyit edilemediği durumlarda bahse konu iadeyi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenir. 

 

GDS Üzerinden Düzenlenen Atlasglobal tarafından Exchange/Reissueİşlemi Yapılmış Biletlerde Vergi İadesi:

GDS satış kanalları üzerinden düzenlenen biletlere, Atlasglobal Çağrı Merkezimiz ve satış ofislerimiz tarafından yolcu istemiyle (voluntary) veya yolcu istemi dışındaki (involuntary) nedenlerle (uçuş aksaklıkları, tarife değişikliği, sefer iptali, hava muhalefeti, olağanüstü olaylar v.b.) exchange/reissueişlemi yapıldığı takdirde, iade talepleri Atlasglobal’eiletilmelidir. İade işlemi yolcuya vekurumsal müşterilerde ilgili kuruma yapılacaktır. 

 

Seyahat acentesinin yolcuyu Atlasglobal’eyönlendirmesi gerekmektedir. Yolcunun rezervasyon kayıt numarası veya bilet numarasını referans vererek, nüfus cüzdanı kopyasını eklemeli, geçerli bir cep telefonunu e-posta adresinde belirtmesi gerekmektedir. 

İade talebi manualrefund@atlasglb.com adresine iletilmelidir. İade taleplerinde yolcunun rezervasyon kayıt numarası veya bilet numarası, nüfus cüzdanı kopyası, geçerli bir cep telefonunu ve e-mail adresi yer almalıdır. 

 

Kredi kartı ile yapılmış satışlarda iade rezervasyonda bulunan kredi kartına yapılacaktır. Nakit ödemeli satışlarda yolcunun IBAN numara detaylarını iletmesi gerekmektedir. İade tutarı yolcunun iletmiş olduğu IBAN numarasına yapılacaktır. 

 

KOMİSYONLAR: 

Komisyon uygulamasının olduğu durumlarda komisyon hesaplaması anlaşmaya uygun şekilde yapılmalıdır. Komisyon hesaplanırken istisnalar dikkate alınmalıdır. Biletin iade edilmesi halinde komisyonlar da eksiksiz olarak iade edilmelidir. 

 

İNDİRİMLER VE BELGELİ İŞLEMLER: 

İşlemin bir belgeye istinaden gerçekleştirilmesi durumunda (öğrenci indirimi gibi) Iata kuralı gereği bahse konu belgelerin 2 yıl saklanması gerekmektedir. 

Atlasglobal gerek gördüğü durumlarda bu belgeleri sizden talep edebilir. Belgesiz işlem yapılması, sahte belge ile işlem yapılması veya belgelerin muhafaza edilmemesi durumunda yasal haklar saklı kalmak kaydı ile oluşan şirket zararı ve suistimalcezası tarafınıza yansıtılır. 

 

HATALI REZERVASYONLAR: 

1. Spekülatif/Sahte Rezervasyon

 • Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir seyahat planı için oluşturulmuş(Uçuş sonrasında yapılan, birden fazla varış noktası içeren vb.) rezervasyonlar,  
 • Biletleme opsiyonunugeciktirmek ya da yer tutmak için oluşturulan rezervasyonlar, 
 • GDS segmentkotasına ulaşmak için oluşturulup iptal edilen rezervasyonlar, 
 • Sahte isimle yaratılan rezervasyonlar, 
 • Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyenPNR iptalleri sahte/spekülatifrezervasyon olarak değerlendirilir. 

Spekülatif/sahte rezervasyonlar için PNR başına 30 USDADM düzenlenir.

2. Etkin Olmayan Rezervasyonlar

Acenteler,queue’larınısistematik olarak kontrol etmekve etkin olmayan bütün segmentleriuçuştan en az 24 saat önce PNR’dançıkarmakla yükümlüdürler.  

Öncedentalep edilen yedek segmentinkonfirme olması durumunda, iptal edilmeyen diğer yedek segmentlerve PNR’dançıkarılmayan “HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK statü kodlu segmentleriçin acenteye PNR başına 30 USDADM düzenlenir.

3. Havayolu ücret yapısınınve kurallarının suistimaledilmesi 

 • Fiyat avantajı sağlamak maksadıyla veya daha düşük ücret seviyesinden biletleme yapabilmek için oluşturulan rezervasyon/biletler nedeniyle yüksek oranda noshow’asebebiyet verilmesi, 
 • Belli bir uçuşta ve/veya birbirini takip eden uçuşlarda rezervasyon yapılması sonucu dikkat çekici oranda no-show’asebebiyet verilmesi durumları, havayolu ücret yapısının/kurallarının suiistimal edilmesi olarak değerlendirilir. 

Yukarıda belitrilenşekilde işlem gerçekleştirildiğinin tespitihalinde acentelere PNR başına 30 USDADM düzenlenir 

4. Churning

Atlasglobal, biletleme opsiyonunuaşmak, yer tutmak, GDS satış kotasını yakalamak veya başka nedenlerle aynı uçuş, sınıf, tarih ve/veya parkurda çok sayıda rezervasyon/iptal işlemi yapılmasına müsaade etmemektedir. Bu tür işlemlerin tespit edilmesi halinde acenteye yolcu ve segmentbaşına 5USDADM düzenlenir.

5. Voidişlemlerinin suistimaledilmesi:

AP/AT kuralını aşmak veya yer tutmak içinaynı uçuş detaylarını içeren çoksayıda biletleme yapılarak daha sonra bu biletlerin Voidedilmesi durumunda her bir Voidişlemi için 30 USDADM düzenlenir. 

 

DİĞER KONULAR:

InvoluntaryDurumlar/Tarife değişiklikleri: 

Tarife değişikliği veya involuntarydurumlarda ilgili otoriteler ve Atlasglobal tarafından konulan kurallar geçerlidir. Bu başlıklar altında yer almayan durumlarda gerçekleştirilen işlemlerde veya bu kuralların ihlal edilmesi halinde ADM düzenlenecektir. 

Bu kapsamda yapılan işlemler uçuşu takip eden 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Involuntaryişlem yapılması durumunda PNR’a/bilete ilgili girişler yapılmalıdır (Involvb).

İsim Değişiklikleri: 

İsim değişikliği /düzeltmesi 3 harfe kadar ve biletleme gerçekleşmeden önce yapılabilir. İsim değişikliğinin usulsüz kullanımı tespit edildiği durumlarda usulsüz işlem cezası uygulanır.

Voidİşlemleri: 

Voidişlemlerinin usulsüz kullanımı ile yer tutulması ve benzeri haksız menfaat temin edildiğinin tespit edildiği durumlarda usulsüz işlem cezası uygulanır. 

Kupon statüleri: 

İade veya reissueişlemine başlamadan önce, elektronik biletin statüsü kontrol edilerek işleme başlanmalıdır. Flown(uçulmuş)” veya “checked-in” statüsündeki biletlerde statüleri dikkate almadan değişiklik / iade / işlemi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenecektir. 

Tur/Waiverkodları: 

İşlemin yapılabilmesi için tur/waivekoduna ihtiyaç duyulması halinde geçerli bir kod kullanılmalı ve bu kod bilet üzerinde mutlaka gösterilmelidir. Aksi durumda taraflar için gereksiz iş yükü oluşacaktır. Atlasglobal bu durumların önlenmesine yönelik olarak tarafınıza ADM düzenleyebilir. 

Atlasglobal tarafından kabul edilmeyen, geçersiz, sahte kodlarla işlem yapılması durumunda ADM’yeek olarak sahtecilik cezası da uygulanır.

Sıralı Bilet (Sıralı Kupon) Uygulaması: 

01 Haziran 2017 itibariyle Atlasglobal Havayolları uluslararası uçuşlarında sıralı bilet (sıralı kupon) kullanımı uygulamasına geçecektir. 

Üzerinde sadece yurt dışı uçuş bulunan biletler için sıralı bilet (sıralı kupon) uygulaması geçerli olacaktır. Yalnızca yurt içi ve Kıbrıs (Ercan) uçuşları bulunan biletler bu uygulamanın dışında değerlendirilecektir. 

Sıralı bilet (sıralı kupon) uygulamasının başlamasıyla birlikte, 

 • Açık bilet, bilet düzenleme ve bileti açığa alma işlemlerinde kısıtlama olacaktır. 
 • Yolcularımız uçuşlarına ancak bilette gösterildiği sıralamaya göre kabul edilecektir. 
 • Yolcunun biletinde bulunan bir uçuşu gerçekleştirmemesi durumunda, ilgili uçuş no-showolarak değerlendirilecek, no-showkuralları uygulanacaktır. 
 • Bilette bulunan uçuşlardan biri gerçekleştirilmediğinde, havayolu yolcunun gerçekleşmeyen uçuşun devamındaki sıralı uçuşlarını iptal etme hakkına sahiptir (IATA kuralları - RecommendedPractice1724 CouponSequence3.3Numaralı madde)


REFERANSLAR VE İLETİŞİM:

Referanslar: 

IATA Resolution818g 

IATA Resolution824 

IATA Resolution850m 

Iata ve diğer otoriteler tarafından konulan kurallar

İletişim: 

ADM politikası ve acenteniz için düzenlenmiş ADM’lerleilgili acentenizin bağlı bulunduğu satış ofisiniz ile iletişime geçebilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz. 

Değişiklik Hakkı: 

ADM politikamızda ülke/pazar bazlıbazı farklılıklar olabilir. Atlasglobal bu dokümanda istediği şekilde değişiklik yapabilir.


0850 222 00 00