Acente Bilgilendirme

İade İşlemleri

İade İşlemleri

İade işlemi son bir yıl içinde düzenlenmiş biletler için mümkündür. Üzerinde exchange/reissue işlemi yapılmış iadesinde orijinal biletin ücret kuralları dikkate alınır.  
İade işlemine başlanmadan önce biletin geçerliliği ve kupon statüleri kontrol edilmelidir.
İade işlemlerinde aktif olan segmentler ilgili uçuştan dış hatlarda en az 2 saat, iç hatlarda en az 1 saat önce iptal edilmelidir. Aksi durumda yolcu no-show olarak kabul edilecektir. Bu durumda iade, no-show kuralları çerçevesinde yapılmalıdır.
İade durumlarında, iade edilecek ücretin ve (varsa) vergilerin hesaplaması kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
İade ile ilgili ceza tutarı, ek olarak varsa no-show ceza tutarı tahsil edilmelidir. Eğer komisyon ödenmiş ise bu komisyon tutarları da geri alınmalıdır.
İade işlemlerinde her durumda en kısıtlı olan ücret notuna göre işlem yapılmalıdır.
İade cezasının iade tutarından yüksek olması durumun aradaki fark vergilerden mahsup edilir. Vergi tutarı da cezayı karşılamaya yetmiyorsa yolcuya hiç iade yapılmaz.
Ölüm nedeniyle yapılan iadelerde ölüm belgesinin saklanması ve talep edildiğinde havayoluna iletilmesi zorunludur.
Birden çok Iata üyeliği olan acenteler, biletleme işlemlerini hangi Iata kodu ile gerçekleştirmiş ise iadeyi de aynı Iata kodu ile gerçekleştirmelidir. Atlasglobal, aksi durumlar ADM düzenleyebilir.
Iata kuralları gereği işlemin yapıldığı ödeme tipi ile iadenin yapıldığı ödeme tipi aynı olmalıdır. İade işlemleri yapılırken ödeme tipine de dikkat edilmeli; hangi ödeme tipi ile tahsilat yapılmış ise aynı ödeme şekli ile iade yapılmalıdır (CC ise CC; Nakit ise Nakit).
Kartın iptal olması veya kart geçerliliğinin bitmesi gibi nedenlerle ilgili karta iadenin mümkün olmadığı durumlarda bilet bedelinin yolcu tarafından alındığına gösteren belgenin işlemi takip eden 3 gün içerisinde fareaudit@atlasglb.com adresine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, iadelerde sorumluluk acentede olup chargeback ve benzeri nedenlerle şirket zararı olması durumunda oluşan zarar acenteye rücu edilecektir.

İadeye İzin Vermeyen (Non refundable) Biletlerde Vergi İadesi

GDS satış kanalları üzerinden yapılan iade işlemlerinde Atlasglobal, gerekli gördüğü durumlarda acenteden iadenin yolcuya yapıldığına dair belge isteyebilir veya yolcu ile iletişime geçerek iadeyi teyit edebilir. Bu durumlarda acente istenilen bilgi ve belgeleri Atlasglobal’e iletmekle yükümlüdür. İade işlemlerinin suiistimal edildiği, iadenin yolcuya yapıldığının belgelenemediği veya teyit edilemediği durumlarda bahse konu iadeyi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenir.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? İletişime Geç