Acente Bilgilendirme

Hatalı Rezervasyonlar

Churning

Atlasglobal, biletleme opsiyonunu aşmak, yer tutmak, GDS satış kotasını yakalamak veya başka nedenlerle aynı uçuş, sınıf, tarih ve/veya parkurda çok sayıda rezervasyon/iptal işlemi yapılmasına müsaade etmemektedir. Bu tür işlemlerin tespit edilmesi halinde acenteye yolcu ve segment başına 5 USD ADM düzenlenir.

Void İşlemlerinin Suistimal Edilmesi

AP/AT kuralını aşmak veya yer tutmak için aynı uçuş detaylarını içeren çok sayıda biletleme yapılarak daha sonra bu biletlerin Void edilmesi durumunda her bir Void işlemi için 30 USD ADM düzenlenir.

Havayolu Ücret Yapısının ve Kurallarının Suistimal Edilmesi

Fiyat avantajı sağlamak maksadıyla veya daha düşük ücret seviyesinden biletleme yapabilmek için oluşturulan rezervasyon/biletler nedeniyle yüksek oranda no-show’a sebebiyet verilmesi,
Belli bir uçuşta ve/veya birbirini takip eden uçuşlarda rezervasyon yapılması sonucu dikkat çekici oranda no-show’a sebebiyet verilmesi durumları, havayolu ücret yapısının/kurallarının suiistimal edilmesi olarak değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen şekilde işlem gerçekleştirildiğinin tespiti halinde acentelere PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

Mükerrer Rezervasyonlar

Aynı acente tarafından aynı yolcu için aynı çıkış ve varış yeri/ segment tarihi/ farklı uçuş numarası/ aynı veya farklı uçuş sınıfına bir veya birden fazla GDS sistemi üzerinden oluşturulan çoklu rezervasyonlardır. PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.
Gizli Grup
Atlasglobal grup politikasına ve prosedürlerine uymayan, 10 kişi ve üzeri yolcu için grup rezervasyon talebi oluşturulması gerekirken birden fazla PNR altında münferit rezervasyon yaratılarak oluşturulan PNR’lardır. Gizli grup rezervasyonları, HX mesajı ile iptal edilir. İptal edilen HX segmentlerin PNR’dan çıkarılması gerekir. PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

Spekülatif /Sahte Rezervasyon

Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir seyahat planı için oluşturulmuş (Uçuş sonrasında yapılan, birden fazla varış noktası içeren vb.) rezervasyonlar,
Biletleme opsiyonunu geciktirmek ya da yer tutmak için oluşturulan rezervasyonlar,
GDS segment kotasına ulaşmak için oluşturulup iptal edilen rezervasyonlar,
Sahte isimle yaratılan rezervasyonlar,
Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyen PNR iptalleri sahte/spekülatif rezervasyon olarak değerlendirilir.
Spekülatif/sahte rezervasyonlar için PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

Etkin Olmayan Rezervasyonlar

Acenteler, queue’larını sistematik olarak kontrol etmek ve etkin olmayan bütün segmentleri uçuştan en az 24 saat önce PNR’dan çıkarmakla yükümlüdürler.
Önceden talep edilen yedek segmentin konfirme olması durumunda, iptal edilmeyen diğer yedek segmentler ve PNR’dan çıkarılmayan “HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK statü kodlu segmentler için acenteye PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

Gizli Grup

Atlasglobal grup politikasına ve prosedürlerine uymayan, 10 kişi ve üzeri yolcu için grup rezervasyon talebi oluşturulması gerekirken birden fazla PNR altında münferit rezervasyon yaratılarak oluşturulan PNR’lardır. Gizli grup rezervasyonları, HX mesajı ile iptal edilir. İptal edilen HX segmentlerin PNR’dan çıkarılması gerekir. PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? İletişime Geç