Acente Bilgilendirme

Genel Kurallar

Sahtecilik ve Suistimal Durumları

Atlasglobal, rezervasyon ve biletleme sistemlerinin açıklarını kullanarak veya başka şekillerde gerçekleştirilmiş suistimal vakalarında veya sahtecilik durumlarında bahse konu işlemi gerçekleştiren acenteye ceza uygulayabilir. Bu cezaların ne şekilde uygulanacağı acentelere uygulama öncesinde bildirilir.

İtirazlar ve ihtilafların Çözümlenmesi

Acenteler, düzenlenen ADM’lere satışın raporlandığı kanal üzerinden itiraz edebilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Atlasglobal tarafından belirlenen başka şekillerde itiraz yapılabilir.
Atlasglobal tarafından düzenlenen ADM’lere en geç 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtiraza konu işlem ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar itiraz eklenmelidir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan itirazlar reddedilir.

ADM Düzenleme Süreleri

ADM düzenlenirken IATA tarafından belirlenmiş süreler dikkate alınır. Atlasglobal gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir süre kısıtı olmaksızın ADM düzenleyebilir.

Minimum ADM Tutarı

Atlasglobal, tespit ettiği uygunsuzlukların tümü için ADM düzenleyebilir veya bu uygunsuzluklar için, konu ve acente bazında alt sınır belirleyebilir. Aynı dönemde, aynı acentenin aynı konuda tespit edilen uygunsuzlukları birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir.

İşlem Bedeli

Atlasglobal, tespit ettiği geçerli ADM’ler için işlem bedeli alabilir. İşlem bedeli seviyeleri ve bu konu ile ilgili diğer kurallar uygulama öncesinde acentelere bildirilir. İşlem bedeli ADM tutarına eklenir.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? İletişime Geç